นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 257 คน

เยี่ยมชม 44,709 คน

สถานที่สำคัญ

หมู่บ้านนวัติวิถี สถานีรถไฟแม่พวก

9 พฤศจิกายน 2563 30 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

บ้านแม่พวกเป็นชุมชนที่ตั้งมาร่วม 100 ปี ซึ่งแต่แรกชาวบ้านในชุมชนได้ย้ายถิ่นฐานมา จากอำภอสูงเม่นบางส่วนและส่วนก็มาได้มาตั้งรกรากเพื่อทำไร่ทำสวนทางด้านการเกษตร โดยอาศัยลำห้วยแม่พวกเป็นแม่น้ำสายหลักในการประกอบอาชีพ และที่อยู่อาศัย ตามฟากฝั่งลำห้วยแม่พวกจึงเป็นชุมชนหนาแน่นอีกชุมชนหนึ่ง ต่อมาทางการรถไฟได้ทำทางรถไฟผ่านมาที่บ้านแม่พวกและได้สร้างสถานีรถไฟขึ้นที่บ้านแม่พวกอีกสถานีหนึ่ง จึงทำให้บ้านแม่พวกในยุคนั้นมีความเจริญทางด้านสังคมอีกด้าน

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
m1.jpg538.25 KB   แสดงภาพ
DSC06236.JPG612.41 KB   แสดงภาพ
DSC06238.JPG736.29 KB   แสดงภาพ
342019_๑๙๐๔๐๓_0002.jpg536.92 KB   แสดงภาพ
342019_๑๙๐๔๐๓_0004.jpg558.59 KB   แสดงภาพ
IMG_9498.JPG629.80 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา