นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 44,664 คน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การทำเสวียนตำบลห้วยไร่

18 ธันวาคม 2563 14 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
10913.jpg373.74 KB   แสดงภาพ
10914.jpg605.45 KB   แสดงภาพ
10915.jpg570.30 KB   แสดงภาพ
ธนาคารใบไม้_๑๙๑๒๑๖_0003.jpg350.15 KB   แสดงภาพ
ธนาคารใบไม้_๑๙๑๒๑๖_0042.jpg423.07 KB   แสดงภาพ
ธนาคารใบไม้_๑๙๑๒๑๖_0046.jpg427.64 KB   แสดงภาพ
ม.10.jpg544.15 KB   แสดงภาพ
IMG_9520.JPG782.54 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา