เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล     เดิมเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ตำบลแม่จั๊วะ ได้รับประมาณแยกออกมาเป็นตำบลห้วยไร่ เมื่อปี พ.ศ.2514 ระยะเริ่มต้นมีจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยไร่ บ้านน้ำแรม บ้านแม่พวก ณ ปัจจุบันมีหมู่บ้านรวมทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเด่นชัย ห่างจากที่ว่าการอำเภอ เด่นชัยอยู่ประมาณ 15 กิโลเมตร
0.02s. 0.50MB