นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 34,885 คน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.ค. 63รายงานการศึกษาเรื่องความพึงพอใจขอผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา