นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 34,949 คน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 ม.ค. 63รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2560 (ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) แชร์  
6 ม.ค. 63รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา