นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 44,669 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

8 มกราคม 2564 29 ครั้ง ชนิญญา บุญมาก แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายการแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส107012564.pdf580.71 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา