นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 44,701 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

8 พฤษภาคม 2563 79 ครั้ง ชนิญญา บุญมาก แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2563 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.247.51 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา