นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 44,693 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศ ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 2 มกราคม 2563 มีนาคม 2563

8 พฤษภาคม 2563 65 ครั้ง ชนิญญา บุญมาก แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.211.95 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา