นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 44,696 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศ ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 1 ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562

8 พฤษภาคม 2563 56 ครั้ง ชนิญญา บุญมาก แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.206.98 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา