นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 244 คน

เยี่ยมชม 44,716 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตค. พย. และธค. 2562

21 มกราคม 2563 74 ครั้ง ชนิญญา บุญมาก แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.66 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา