นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 44,699 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางก่อสร้างเสริมผิวลาดยางเททับคอนกรีต ถนนหมู่ 1 เชื่อมหมู่7

22 มกราคม 2563 94 ครั้งแชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศราคากลางก่อสร้างเสริมผิวลาดยางเททับคอนกรีต ถนนหมู่ 1 เชื่อมหมู่7  ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.61 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา