เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศ ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3 เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 33 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธะีเฉพาะเจาะจง815 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา476 ก.พ. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางเททับคอนกรีต หมู่ 1 เชื่อมต่อถึงหมู่ 7 ต.ห้วยไร่ โดยวิธี e-bidding4422 ม.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1 งบปี 25633921 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3724 ธ.ค. 62
ประกาศขายพพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 27 รายการ5717 ธ.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง จ้างออกแบบงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตห้วยแม่พวก บ้านน้ำแรม ม.4 ต.ห้วยไร่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 7326 พ.ย. 62
ประกาศแผนจัดหาประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 8715 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง5214 พ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศ แผนการจัดพัสดุ 67 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB