นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 44,689 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

9 ตุลาคม 2563 29 ครั้ง ชนิญญา บุญมาก แชร์  

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.30 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา