นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 44,720 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางเททับคอนกรีต หมู่ 1 เชื่อมต่อถึงหมู่ 7 ต.ห้วยไร่ โดยวิธี e-bidding

22 มกราคม 2563 93 ครั้ง ชนิญญา บุญมาก แชร์  

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จ้างก่อร้างเสริมผิวถนนลาดยางเททับคอนกรีต หมู่ 1 เชื่อมต่อถึงหมู่ 7 ต.ห้วยไร่  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.98 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา