นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 53,652 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ต.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
3 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศ ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3 เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563  แชร์  
15 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธะีเฉพาะเจาะจง แชร์  
6 ก.พ. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แชร์  
22 ม.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางเททับคอนกรีต หมู่ 1 เชื่อมต่อถึงหมู่ 7 ต.ห้วยไร่ โดยวิธี e-bidding แชร์  
21 ม.ค. 63ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1 งบปี 2563 แชร์  
24 ธ.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  แชร์  
17 ธ.ค. 62ประกาศขายพพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 27 รายการ แชร์  
26 พ.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง จ้างออกแบบงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตห้วยแม่พวก บ้านน้ำแรม ม.4 ต.ห้วยไร่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  แชร์  
15 พ.ย. 62ประกาศแผนจัดหาประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563  แชร์  
14 พ.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แชร์  
7 ต.ค. 62องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศ แผนการจัดพัสดุ  แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา