นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 53,643 คน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.ค. 63ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย แชร์  
19 ต.ค. 61ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา