นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 53,601 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 พ.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 แชร์  
8 ก.ค. 63คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. แชร์  
21 เม.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
2 ธ.ค. 62ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
1 ต.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
15 ส.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 แชร์  
30 เม.ย. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 แชร์  
12 ม.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 แชร์  
12 ม.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา