เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 15 ก.ค. 63 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานสส่วนนตำบล15072563.pdf1.40 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.01s. 0.50MB