เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

วันที่ 15 ก.ค. 63 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ15072563.pdf2.84 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.01s. 0.50MB