เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล .

วันที่ 25 ส.ค. 63 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แต่งตั้ง อบต.ห้วยไร่ 25082563.pdf2.80 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.01s. 0.50MB