นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 53,576 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
1 ต.ค. 62ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา