เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายกมล กำจัด

  นายกอบต.ห้วยไร่

 • นายอนุสรณ์ พิยะ

  รองนายกอบต.ห้วยไร่

 • นายมงคล กำจัด

  รองนายกอบต.ห้วยไร่

 • นางสาวเนตรนภา ประดิษฐ

  เลขานุการนายกอบต.ห้วยไร่0.01s. 0.50MB