เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่1327 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1527 ม.ค. 63
กิจกรรมการจัดทำธนาคารใบไม้ ที่ทำการ อบต.ห้วยไร่2315 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2215 ม.ค. 63
จิตอาสาตำบลห้วยไร่ ร่วมกับจิตอาสาอำเภอเด่นชัย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และธนาคาใบไม้ ณ หน้าสถานีรถไฟแม่พวก หมู่ 5 ตำบลห้วยไร่2215 ม.ค. 63
อบต.ห้วยไร่ จ.แพร่ โครงการให้ความรู้ระเบียบกฏหมายและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้แก่ประชาชนตำบลห้วยไร่522 ธ.ค. 62
อบต.ห้วยไร่ จ.แพร่ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"4329 พ.ย. 62
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน5825 พ.ย. 62
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม6918 พ.ย. 62
สืบงานงานประเพณีลอยกะทง อ.เด่นชัย 8314 พ.ย. 62
ร่วมงานประเพณีกิ๋นฉลาก อำเภอเมืองแพร่ ประจำปี 2562404 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB