เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก1324 มี.ค. 63
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (covid-19)1024 มี.ค. 63
การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 25631416 มี.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 1828 ก.พ. 63
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่2827 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล2327 ม.ค. 63
กิจกรรมการจัดทำธนาคารใบไม้ ที่ทำการ อบต.ห้วยไร่3215 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก3115 ม.ค. 63
จิตอาสาตำบลห้วยไร่ ร่วมกับจิตอาสาอำเภอเด่นชัย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และธนาคาใบไม้ ณ หน้าสถานีรถไฟแม่พวก หมู่ 5 ตำบลห้วยไร่3115 ม.ค. 63
อบต.ห้วยไร่ จ.แพร่ โครงการให้ความรู้ระเบียบกฏหมายและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้แก่ประชาชนตำบลห้วยไร่602 ธ.ค. 62
อบต.ห้วยไร่ จ.แพร่ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"5129 พ.ย. 62
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน6625 พ.ย. 62
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม8918 พ.ย. 62
สืบงานงานประเพณีลอยกะทง อ.เด่นชัย 9514 พ.ย. 62
ร่วมงานประเพณีกิ๋นฉลาก อำเภอเมืองแพร่ ประจำปี 2562414 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB