นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 142 คน

เยี่ยมชม 44,681 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ห้วยไร่ จ.แพร่ โครงการให้ความรู้ระเบียบกฏหมายและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้แก่ประชาชนตำบลห้วยไร่

2 ธันวาคม 2562 153 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
.293.22 KB   แสดงภาพ
.302.74 KB   แสดงภาพ
.290.63 KB   แสดงภาพ
.269.40 KB   แสดงภาพ
.270.92 KB   แสดงภาพ
.262.92 KB   แสดงภาพ
.249.83 KB   แสดงภาพ
.230.41 KB   แสดงภาพ
.251.79 KB   แสดงภาพ
.256.05 KB   แสดงภาพ
.281.69 KB   แสดงภาพ
.273.97 KB   แสดงภาพ
.241.97 KB   แสดงภาพ
.204.64 KB   แสดงภาพ
.255.64 KB   แสดงภาพ
.263.56 KB   แสดงภาพ
.315.11 KB   แสดงภาพ
.262.92 KB   แสดงภาพ
.273.97 KB   แสดงภาพ
.249.83 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา