นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 44,677 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา

9 ตุลาคม 2563 240 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน  1  อัตรา ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2563

เวลา 08.30 - 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ) ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.84 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา