นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 44,682 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

24 มีนาคม 2563 104 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

- เวลา 09.00 น. - 10.00 น. ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก)

- เวลา 10.05 น. - 11.00 น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

1. เลขประจำตัว 01 นางสาวอรวรรยา  วุฒิโอสถ

2. เลขประจำตัว 02 นางสาวณัฐมณ  เมืองคำบุตร

3. เลขประจำตัว 03 นางสาว รัตนาภรณ์  จันทร์เพ็ญ

 

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.164.55 KB   แสดงภาพ
.178.43 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา