นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 44,724 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไร่ ประจำปีการศึกษา 2564

29 มีนาคม 2564 10 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศรับสมัครเด็ก2564.pdf802.57 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา