นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 44,707 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพื่อขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

5 มีนาคม 2564 55 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมควบคุมโรค จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นขึ้นมา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อเร่งรัดกิจกรรม และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในทุกพื้นที่ 

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ขอความร่วมมือ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ทำการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ และส่งกลับคืนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อทำการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และจัดซื้อวัคซีนต่อไป

....ลงทะเบียนได้ที่ อบต.ห้วยไร่ และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ...นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาด้วยน่ะค่ะ...

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
888889222.jpg136.16 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา