การลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ทาง www.เราชนะ.com ได้ เนื่องจากไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่และธนาคารกรุงไทย ได้กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"

ตำบลห้วยไร่ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ บริเวณอาคารจอดรถข้างที่ว่าการอำเภอเด่นชัย

โดยให้ผู้ลงทะเบียนต้องไปติดต่อลงทะเบียนด้วยตนเอง เนื่องจากต้องมีการสแกนภาพใบหน้าและให้นำบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ฉบับจริงมาแสดงและใช้ในการลงทะเบียนด้วย