นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542-3

ออนไลน์ 93 คน

เยี่ยมชม 34,229 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

18 กุมภาพันธ์ 2564 33 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

การลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ทาง www.เราชนะ.com ได้ เนื่องจากไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่และธนาคารกรุงไทย ได้กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"

ตำบลห้วยไร่ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ บริเวณอาคารจอดรถข้างที่ว่าการอำเภอเด่นชัย

โดยให้ผู้ลงทะเบียนต้องไปติดต่อลงทะเบียนด้วยตนเอง เนื่องจากต้องมีการสแกนภาพใบหน้าและให้นำบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ฉบับจริงมาแสดงและใช้ในการลงทะเบียนด้วย

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
66666.jpg202.87 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา