นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 208 คน

เยี่ยมชม 53,621 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 เม.ย. 64ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่องแจ้งหยุดการเรียนการสอนของ ศพด.บ้านห้วยไร่ ม.1และ ศพด. บ้านหัวดง ม.9 แชร์  
9 เม.ย. 64แนวทางปฏิบัติการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแพร่ แชร์  
5 เม.ย. 64เก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564 แชร์  
29 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยผู้สุงอายุ แชร์  
29 มี.ค. 64ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไร่ ประจำปีการศึกษา 2564 แชร์  
5 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพื่อขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 แชร์  
18 ก.พ. 64การลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ แชร์  
25 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) แชร์  
4 ม.ค. 64สู้ ! โควิดไปด้วยกัน  แชร์  
12 พ.ย. 63มาแยกขยะกันเถอะ แชร์  
29 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แชร์  
9 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา แชร์  
7 ส.ค. 63แจ้งเลื่อนกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม2563 แชร์  
6 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
3 ส.ค. 63ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แชร์  
31 มี.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  แชร์  
24 มี.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก แชร์  
28 ก.พ. 63รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  แชร์  
4 พ.ย. 62ร่วมงานประเพณีกิ๋นฉลาก อำเภอเมืองแพร่ ประจำปี 2562 แชร์  
11 เม.ย. 62โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยไร่ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา