เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

แชร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา 

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ที่ 168/2563 ลว 9 ตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์    ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. - 11.30 น. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ จึงได้ประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน (ทั้งนี้หากผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องการทราบผลคะแนนสามารถยื่นความประสงค์ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่)

ประกาศเวลา 13.00 น.

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB