เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.บัดนี้ มีผู้สมัครผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศ ดังมีรายชื่อ ดังนี้

1.นางสาวนิตยา  วงศ์แสนศรี      หมายเลขประจำตัวสอบ 001

2.นางสาวสุภาวิตา  หารัญดา      หมายเลขประจำตัวสอบ 002

3. นายณัฐกิตดิ์  ประดิษฐ          หมายเลขประจำตัวสอบ 003

4. นางสาวณัฐฐินันทร์  เหล่ากว้าง หมายเลขประจำตัวสอบ 004

5. นางอรัญญา  จอมเงิน           หมายเลขประจำตัวสอบ 005

โดยจะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB