เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

9 ตุลาคม 2563 คณะอนุกรรมการกองทุน LTC พิจารณาอนุมัติแคแพลน จำนวน 10 ราย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง

แชร์

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นทีมีภาวะพึ่งพิง การประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยไร่ มีมติอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล จำนวน 10 ราย รวมค่าบริการดูแลจำนวน 44,640 บาท

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB