เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบในระบบ ITAS

แชร์

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบในระบบ ITAS ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ.2563

"ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา"

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

1. https//itas.nacc.go.th/go/eit/odjr7j  หรือ

2. สแกน QR code (ตามเอกสารแนบ)

......องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่......

   “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB