เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ตู้ปันสุข ใจสู่ใจ คนแพร่ไม่ทิ้งกัน

แชร์

อบต.ห้วยไร่ จัดตั้ง "ตู้ปันสุข ใจสู่ใจ คนแพร่ไม่ทิ้งกัน"

"หยิบไปแต่พอดี  ถ้าท่านมี...ใส่ตู้แบ่งปัน"

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุข


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB