เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

แชร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

- เวลา 09.00 น. - 10.00 น. ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก)

- เวลา 10.05 น. - 11.00 น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

1. เลขประจำตัว 01 นางสาวอรวรรยา  วุฒิโอสถ

2. เลขประจำตัว 02 นางสาวณัฐมณ  เมืองคำบุตร

3. เลขประจำตัว 03 นางสาว รัตนาภรณ์  จันทร์เพ็ญ

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB