เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่  13  มีนาคม  2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB