นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 53,603 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 มี.ค. 63ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา