นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 44,708 คน

ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

15 ตุลาคม 2563 200 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา 

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ที่ 168/2563 ลว 9 ตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์    ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. - 11.30 น. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ จึงได้ประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน (ทั้งนี้หากผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องการทราบผลคะแนนสามารถยื่นความประสงค์ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่)

ประกาศเวลา 13.00 น.

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.688.54 KB ดาวน์โหลด
.159.81 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา