นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 44,706 คน

ข่าวกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา

14 ตุลาคม 2563 130 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.บัดนี้ มีผู้สมัครผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศ ดังมีรายชื่อ ดังนี้

1.นางสาวนิตยา  วงศ์แสนศรี      หมายเลขประจำตัวสอบ 001

2.นางสาวสุภาวิตา  หารัญดา      หมายเลขประจำตัวสอบ 002

3. นายณัฐกิตดิ์  ประดิษฐ          หมายเลขประจำตัวสอบ 003

4. นางสาวณัฐฐินันทร์  เหล่ากว้าง หมายเลขประจำตัวสอบ 004

5. นางอรัญญา  จอมเงิน           หมายเลขประจำตัวสอบ 005

โดยจะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.38 MB ดาวน์โหลด

ประมวลภาพกิจกรรม 2 ภาพ

เปลี่ยนภาษา