นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 44,705 คน

ข่าวกิจกรรม

9 ตุลาคม 2563 คณะอนุกรรมการกองทุน LTC พิจารณาอนุมัติแคแพลน จำนวน 10 ราย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง

9 ตุลาคม 2563 32 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นทีมีภาวะพึ่งพิง การประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยไร่ มีมติอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล จำนวน 10 ราย รวมค่าบริการดูแลจำนวน 44,640 บาท

 

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.303.46 KB   แสดงภาพ
.298.37 KB   แสดงภาพ
.348.85 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 3 ภาพ

เปลี่ยนภาษา