นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 44,723 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอำเภอเด่นชัยยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยไร่ หมู่ที่ 2

17 มีนาคม 2564 8 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

โครงการอำเภอเด่นชัยยิ้มเคลื่อนที่/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเด่นชัยยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ วัดห้วยไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เวลา 09.00 - 12.00 น.

นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย ประธานในพิธี 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
อบตยิ้ม_๒๑๐๓๒๒_7.jpg506.74 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 28 ภาพ

เปลี่ยนภาษา