นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 44,702 คน

ข่าวกิจกรรม

ถวายกฐินสามัคคี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และคณะศรัทธา ณ วัดแม่พวก, วัดน้ำแรม

31 ตุลาคม 2563 13 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

ถวายกฐินสามัคคี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และคณะศรัทธา ณ วัดแม่พวก, วัดน้ำแรม

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. โดยนายต่อพงษ์ ทับทิมโต ประธานในพิธี

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
777.jpg516.18 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 24 ภาพ

เปลี่ยนภาษา