นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 44,687 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

25 พฤศจิกายน 2563 85 ครั้ง พีรกานต์ โนจิตร แชร์  

กิจกรรมจิตอาสาวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน หมู่ที่ 10

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
5656.jpg358.15 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 30 ภาพ

เปลี่ยนภาษา