นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 53,464 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มี.ค. 64โครงการอำเภอเด่นชัยยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยไร่ หมู่ที่ 2 แชร์  
24 ก.พ. 64กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 ก.พ.64 สถานีรถไฟแม่พวก แชร์  
8 ธ.ค. 63พิธีเปิดและส่งมอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งฯ แชร์  
25 พ.ย. 63กิจกรรมจิตอาสาวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) แชร์  
31 ต.ค. 63ถวายกฐินสามัคคี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และคณะศรัทธา ณ วัดแม่พวก, วัดน้ำแรม แชร์  
15 ต.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
14 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา แชร์  
9 ต.ค. 639 ตุลาคม 2563 คณะอนุกรรมการกองทุน LTC พิจารณาอนุมัติแคแพลน จำนวน 10 ราย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง แชร์  
21 ส.ค. 63เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ เนื่องจากร่องมรสุมพายุ "ฮีโกส" บริวเวณ บ้านปง หมู่ที่ 8 แชร์  
21 ส.ค. 63เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ เนื่องจากร่องมรสุมพายุ "ฮีโกส" บริวเวณ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 และบ้านห้วยปากทอด หมู่ที่ 2  แชร์  
7 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19 แชร์  
10 ก.ค. 63เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด อบต.ห้วยไร่ ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านปง หมู่ 8 ตำบลห้วยไร่  แชร์  
3 ก.ค. 63กิจกรรมร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
3 ก.ค. 63โครงการทำความสะอาดห้องน้ำวัดในตำบลห้วยไร่ (Big Cleanning Day) วัดน้ำแรม หมู่ 4 ตำบลห้วยไร่  แชร์  
26 มิ.ย. 63เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ตัดกิ่งไม้บริเวณไหล่ถนนโคังไร่เกล็ดดาว บ้านน้ำแรม หมู่ 4 ตำบลห้วยไร่  แชร์  
23 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย..สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยไร่ แชร์  
10 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบในระบบ ITAS แชร์  
15 พ.ค. 63ตู้ปันสุข ใจสู่ใจ คนแพร่ไม่ทิ้งกัน แชร์  
1 พ.ค. 63ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ (สำนักปลัด) แชร์  
31 มี.ค. 63กิจกรรมวันสร้างสุขทำหน้ากาก Face Shield มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพสต.ห้วยไร่  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 45 รายการ
เปลี่ยนภาษา