เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด อบต.ห้วยไร่ ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านปง หมู่ 8 ตำบลห้วยไร่ อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไกรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน มิถุนายน อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
คณะผู้บริหารนำพนักงานเทศบาลเข้าวัดในเขตเทศบาลตำบลป่าแมตและวัดเชตวันทุกวันพระทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
กิจกรรมร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2563อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
โครงการทำความสะอาดห้องน้ำวัดในตำบลห้วยไร่ (Big Cleanning Day) วัดน้ำแรม หมู่ 4 ตำบลห้วยไร่ อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
เยี่ยมชมสวนอินทผลัม คำอินทร์อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2563 อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศ ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3 เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
คณะผู้บริหารร่วมกับหน่วยงานอื่นๆตรวจติดตามการดำเนินงานบ่อขยะเอกชนทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
การประชุมประชาคมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในหมู่บ้านหนองใหม่ หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแมตทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
การประชุมประชาคมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในหมู่บ้านต้นห้า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแมตทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
" พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด "อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดแพร่ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ตัดกิ่งไม้บริเวณไหล่ถนนโคังไร่เกล็ดดาว บ้านน้ำแรม หมู่ 4 ตำบลห้วยไร่ อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB