นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 53,462 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายกมล กำจัด

  นายกอบต.ห้วยไร่

 • นายอนุสรณ์ พิยะ

  รองนายกอบต.ห้วยไร่

 • นายมงคล กำจัด

  รองนายกอบต.ห้วยไร่

 • นางสาวเนตรนภา ประดิษฐ

  เลขานุการนายกอบต.ห้วยไร่

เปลี่ยนภาษา