นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542-3

ออนไลน์ 93 คน

เยี่ยมชม 23,392 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 319 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
22 ม.ค. 64ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ม.ค. 64ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
19 ม.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับสนับสนุนประชาชนงานทำถนนหมู่บ้าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ม.ค. 64จ้างเหมางานติดตั้งกั้นห้องสำนักงานด้วยกระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 ม.ค. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 ม.ค. 64ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(Submersible Pump) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 ม.ค. 64ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง หมึกสีสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji xerox toner โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ธ.ค. 63ซื้อวัสดุทำกระสอบทรายกั้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ธ.ค. 63ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ธ.ค. 63ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ สำหรับ ๓ โรงเรียนพื้นที่ต.ห้วยไร่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ธ.ค. 63ซื้อซื้อสายยางน้ำPVC สีฟ้า ขนาด 1.1/2 นิ้ว 1 ม้วน หนัก 25.6 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ธ.ค. 63ซื้อหมึกพิมพ์ borther เลเซอร์สี 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ธ.ค. 63จ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดถนนเส้นทางการเกษตรห้วยงุ้น หมู่ 5 ต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ธ.ค. 63จ้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 1,512 เมตร หมู่ 6 ต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 ธ.ค. 63ซื้อแม่แบบสร้างภาพ(ดรัม) สำหรับตลับหมึกเคร่ื่องพิมพ์ Brother ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 ธ.ค. 63จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงพร้อมอะไหล่เเปลี่ยน สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ธ.ค. 63จ้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 1,512 เมตร หมู่ 6 ต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
25 พ.ย. 63ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ นมโรงเรียน สำหรับ3 โรงเรียน ต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 พ.ย. 63ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ห้วยไร่ เดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 พ.ย. 63ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ งานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา