นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542-3

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 34,227 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 335 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
1 มี.ค. 64ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาบาดาล ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
10 ก.พ. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานปรับปรุงทำท่อเมนระบบน้ำประปาหมู่่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ก.พ. 64จ้างซ่อมแซมดาดคอนกรีตข้างท่อเหลี่ยมห้วยน้ำกี้ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างทำทางลาดสำหรับผู้พิการ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ก.พ. 64ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างทำทางลาดสำหรับผู้พิการ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
2 ก.พ. 64จ้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานบ้านห้วยลากปืน หมู่ 3 ต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
1 ก.พ. 64ซื้อตลับหมึกผงสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 ม.ค. 64ซื้อกระดาษเอ 4 สำหรับพิมพ์งาน ถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 ม.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ สำหรับสนับสนุนทำถนนคอนกรีตเข้าพื้่นที่การเกษตร โดยประชาชนจัดทำเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 ม.ค. 64ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-91 40CDN ใช้งานราชการสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 ม.ค. 64ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับ ๓ โรงเรียนพื้นที่ตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 ม.ค. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 ม.ค. 64ซื้อแอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ 5 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 ม.ค. 64จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงพร้อมอะไหล่ รถพยาบาล อบต.ห้วยไร่ ทะเบียน กง 9474 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ม.ค. 64ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ม.ค. 64ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
19 ม.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับสนับสนุนประชาชนงานทำถนนหมู่บ้าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ม.ค. 64จ้างเหมางานติดตั้งกั้นห้องสำนักงานด้วยกระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา