นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 53,615 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 348 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
7 พ.ค. 64ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible) จำนวน ๒ เครื่อง ?ติดตั้งใช้งานบ่อบาดาลประปาหมู่ 6 และหมู่ 9 ต. ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 พ.ค. 64ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 สำหรับโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางในลำหัวย บ้านห้วยลากปืน(ใน) หมู่ ๑๐ ตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานบ้านห้วยลากปืน หมู่ ๓ ต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานบ้านห้วยลากปืน หมู่ ๓ ต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชที สำหรับ ๓ โรงเรียนพื้นที่ตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64ซื้อที่นอนลม แบบลอนพร้อมปั๊มลมไฟฟ้าและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ ๓ โรงเรียน เดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)ตรานมโรงเรียน ชนิดนม ยูเอชที สำหรับ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไร่ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งลำห้วยมะหิน หมู่ 6 ต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 มี.ค. 64ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานประจำศูนย์บริการคนพิการตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งลำห้วยมะหิน หมู่ 6 ต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
5 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาบาดาล ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาบาดาล ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
10 ก.พ. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานปรับปรุงทำท่อเมนระบบน้ำประปาหมู่่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ก.พ. 64จ้างซ่อมแซมดาดคอนกรีตข้างท่อเหลี่ยมห้วยน้ำกี้ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างทำทางลาดสำหรับผู้พิการ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ก.พ. 64ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างทำทางลาดสำหรับผู้พิการ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา