นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542-3

ออนไลน์ 14 คน

เยี่ยมชม 8,718 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 300 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
18 พ.ย. 63ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ งานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 พ.ย. 63ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมแซมบ้านผู้พิการ 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 พ.ย. 63จ้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านหัวดง หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 พ.ย. 63ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ RICOH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 พ.ย. 63จ้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านหัวดง หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 ต.ค. 63ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียน ต.ห้วยไร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 ต.ค. 63ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 ต.ค. 63ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ย งานซ่อมแซมถนนดิน หมู่่ 4,6 และ หมู่ 10 ต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 ต.ค. 63ปรับปรุงผิวจารจรแอสฟัลท์ ม.7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
26 ต.ค. 63ปรับปรุงผิวจารจรแอสฟัลท์ ม.7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 ต.ค. 63ปรับปรุงผิวจารจรแอสฟัลท์ ม.7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
26 ต.ค. 63ปรับปรุงผิวจารจรแอสฟัลท์ ม.7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
26 ต.ค. 63ปรับปรุงผิวจารจรแอสฟัลท์ ม.7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 ต.ค. 63ปรับปรุงผิวจารจรแอสฟัลท์ ม.7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
26 ต.ค. 63ปรับปรุงผิวจารจรแอสฟัลท์ ม.7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
26 ต.ค. 63ปรับปรุงผิวจารจรแอสฟัลท์ ม.7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 
26 ต.ค. 63ปรับปรุงผิวจารจรแอสฟัลท์ ม.7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือก 
26 ต.ค. 63ปรับปรุงผิวจารจรแอสฟัลท์ ม.7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
26 ต.ค. 63ปรับปรุงผิวจารจรแอสฟัลท์ ม.7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
26 ต.ค. 63ปรับปรุงผิวจารจรแอสฟัลท์ ม.7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา 
เปลี่ยนภาษา